Koripallomuseo Forssaan - esiselvitys

Forssan kaupunki ja Koripallomuseoyhdistys selvittävät Koripallomuseon syntyedellytyksiä Forssaan.

Forssassa tehdyn valtuustoaloitteen perusteella kaupungin johto on sitoutunut selvittämään Koripallomuseon toimintaedellytykset. Ja jos edellytykset ovat olemassa, edistämään kaikin tavoin museon syntyä ja kehittymistä Forssassa. Nyt ministeriön tuella toteutetaan esiselvitys Koripallomuseon mahdollisuuksista toimia Forssassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12 000 € esiselvitystyöhön, jossa tutkitaan Koripallomuseon pysyvän toiminnan synnyttämistä Forssaan. Hankkeessa tarkastellaan taloudellisia edellytyksiä, mahdollisia sijainteja museolle ja yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi hankkeen kautta selvitetään potentiaalisten muiden tahojen kiinnostus liittyä mukaan hankkeeseen. Näitä tahoja ovat mm. toiset urheilulajit, jotka haluaisivat museotoimintaa, sekä ylipäänsä muut museot ja kulttuuritoimijat.

Esiselvitystyöstä vastaa Koripallomuseoyhdistys ry yhteistyössä Forssan kaupungin, Koripalloliiton, Urheilumuseon ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Hankkeen vastuuhenkilönä on Koripallomuseoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Toivonen. Hanke kestää alkuvuoteen 2022.


SELVITYSHANKKEEN TULOKSENA TODETTIIN, ETTÄ KORIPALLOMUSEOTA EI OLE REALISTISTA SYNNYTTÄÄ FORSSAAN. LUE KOKO UUTINEN!