Hankkeet

Käynnissä / käynnistymässä olevia hankkeita:

  • 2020 Kentältä johtajuuuteen 2020 -mentorointiohjelma, jossa koripalloilijoita tuetaan kohti työuraa.
  • 2016-2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jossa kolme osiota: Kohtaamisia, esine-/valokuva-/liikkuvakuva keruu ja valtakunnallinen kiertonäyttely.
  • 2018-2021 Amerin Kulttuurisäätiön tukema Yhteisöllinen museo-hanke, jossa kehitetään alumnitoimintaa, jatketan Kohtaamisia-tapahtumia ja luodaan digitaalista/virtuaalista museota.
  • 2018 Museoviraston tukema virtuaalimuseo-hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Urheilumuseon kanssa.

 

Koripallomuseolla oli kaksivuotinen (kaudet 2016-2018) Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jolla oli kolme eri tasoa:

1. Kohtaamisia

Kohtaamisia-hankkeella pyritään hankeaikana vahventamaan C-juniori-ikäisten lajikulttuuria. Tapaamisissa on vieraina seuran entisiä pelaajia ja muita toimijoita, joiden kanssa vuorovaikutuksessa mietitään mm. mitä koripallo/seura merkitsee, miten yksilö voi vaikuttaa joukkuehenkeen, millaista harjoittelu oli ennen/on nyt, jne. Kohtaamisia järjestetään ympäri Suomen, joskus kiertonäyttelymmekin yhteydessä. Tarkoitus on saada nuoret koripalloilijat ymmärtämään paremmin, mikä on seurakokonaisuus ja millaisia eri mahdollisuuksia on peliuran jälkeenkin jatkaa lajin parissa. Vastaavasti tapahtumien kautta halutaan nostaa entisiä toimijoita esille ja kunnioittaa näiden panosta lajin hyväksi. Keväisin järjestetään myös vastaava tapahtuma aina uuden "sisääntulomaajoukkueen" pelaajille entisten maajoukkuepelaajien kanssa.

2. Esine-, valokuva- ja liikkuvakuvakeruu

Koripallo saapui Suomeen pikkuhiljaa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Tarkoitus on nyt kerätä mahdollisimman laajasti alkuvuosikymmenten aineistoa aina 1970-luvulle saakka ja myöhemminkin.

3. Valtakunnallinen kiertonäyttely

Koripallomuseon kiertonäyttely vierailee koripallotapahtumissa esitellen lajin historiaa ja nykypäivää. Sisältöä pyritään kehittämään vuorovaikutteisemmaksi ja saamaan esille enemmän osallistavia elementtejä, sekä näyttöjen kautta liikkuvaa kuvaa. Yhteistyökumppaneita etsitään tälle osa-alueelle.

 

Digitaalinen/virtuaalinen museo

Koripallomuseon tavoite vuonna 2018 on ottaa merkittävä askel digitaalisen museon synnyttämiseksi. Loppuvuodesta 2017 kokoonnuttiin kahdesti lajimyönteisten alan osaajien kanssa ja mietittiin, millainen digitaalinen museokonsepti voisi olla. Alkuvuodesta 2018 on tarkoitus edetä asiassa ja alkaa käymään läpi valinnaista teknologiaa toimintojen pyörimiseksi. Yksi merkittävä askel on vuoden 2018 virtuaalimuseo-hanke, joka toteutetaan Urheilumuseon kanssa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan kehittämään digimuseota!

 

Yhteisömuseo

Finnish Basketball Hall of Fame pyrkii profiloitumaan laaja-alaisena toimijana koko koripallokentän ja -kulttuurin alueella. Tavoite on tuottaa omalla toiminnalla lisäarvoa muulle ympäristölle ja siten edesauttaa lajin kehittymistä, tallentamista ja esittämistä. Koripalloyhteisö on tärkeä voimavara museolle, joten yhteisön huomiointi on keskeisessä roolissa eri toimintoja suunnitellessamme. Amerin tukemana etenemme entistä enemmän yhteisömuseo-ajatusta kohti, jossa yhteisö on toiminnan moottori ja keskiö. Nelivuotisen hanketuen avulla käynnistetään alumnitoiminta, jatketaan Kohtaamisia-tapahtumia ympäri Suomen ja luodaan digitaalista/virtuaalista museota.

Amerin kulttuurisäätiön valinnoista: "Amerin Kulttuurisäätiö tukee suomalaista henkistä, taloudellista sekä teknistä kulttuuria. Vuoden 2018 apurahan saajia valitessaan Säätiö etsi hankkeita jotka yhdistävät eri alojen tutkimusta ja yritysten käytännön sovelluksia siten, että parhaissa tapauksissa yhteistyöstä syntyy uutta liiketoimintaa. Säätiö valitsi kohteikseen pitkäkestoisia hankkeita erityisesti urheilun ja liikunnan alueilta. Apurahan saajiksi valikoitui parhaiten kriteereitä täyttäviä hankkeita."