Seurapalvelut

Seurapalveluyksikkö toimii seurojen hyväksi! Sen tehtävänä on toimia seuroja palvelevien ja kehittävien toimintojen ja hankkeiden järjestäjänä. Seurapalvelun toimet ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia, ja seurojen ääntä kuunnellaan.

Valtakunnalliset seurapäivät

Valtakunnalliset seurapäivät järjestetään vuosittain nuorisotyötä tekeville seuroille tavoitteena jakaa parhaita käytäntöjä sekä keskittyä seuratoiminnan haasteisiin. Tilaisuuteen ovat tervetulleita seurojen toimihenkilöt, nuorisovastaavat, valmennuspäälliköt sekä hallituksen jäsenet. Tilaisuus järjestetään vuosittain.
 


Koulutustuki ja teemakoulutukset

Seurapalveluyksikkö järjestää teemakoulutuksen vähintään kerran vuodessa valtakunnallisen seurapäivän yhteydessä.
Teemoitettuja koulutuksia järjestetään myös alueellisten seurapäivien yhteydessä.
Seurapalveluyksikkö tukee seurojen osallistumista omien aluejärjestöjen tai muun seurakehittäjän koulutuksiin maksamalla 50% koulutuksen hinnasta takaisin seuralle.

Koulutuskonsepti pähkinänkuoressa

  1. SPY järjestää teemakoulutuksen vähintään 1krt/vuosi, valtakunnallisen seurapäivän yhteydessä
  2. Alueelliset seurapäivien yhteydessä teemoitetut koulutukset aluehallitusten moottoroimina
  3. Seuran itse kartoittama/oman tarpeen mukainen koulutus, josta 50/50 sponsorointi
    - SPY maksaa 50% koulutuksen hinnasta takaisin seuralle osallistumisen jälkeen

Ajankohtaista! EU:n uusi tietoturva-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018, ja siihen liittyvät koulutukset kuuluvat myös koulutustuen piiriin. Tarkista alueellisen järjestösi koulutuspäivät!

Koulutuksia tarjoavat mm. alueelliset järjestöt, joista koulutuksia voi tiedustella ja tilata:

Lisäksi Koripalloliitolla on lukuisia lajimme parissa toimivia asiantuntijoita, joiden koulutuksia hyödynnettäessä voi myös käyttää koulutustukea.

Halutessasi voit myös täyttää koulutuskartoituslomakkeen, jonka avulla Koripalloliitto kartoittaa koulutuksen tarvetta seuroissa. Voit antaa lomakkeen kautta myös palautetta tai esittää kysymyksiä.

Koulutuskartoituslomake


Seuratuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain seuratukea. Lisätiedot >>
 


Tähtiseuratoiminta

Tähtiseurat (ent. Sinettiseurat) ovat urheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Tähtiseura-merkin tunnustuksena laadukkaasta lasten ja nuorten- ja/tai aikuisten harrastetoiminnastaan. Tähtiseura-merkin seuralle myöntää lajiliitto.

Koripallon Tähtiseurat - Lapset ja nuoret

Matkalla Tähtiseuraksi

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien toimintatapojen ja työkalujen avulla yhdessä asiantuntijoiden ja muiden laatuseurojen kanssa.

Kehittämistyön tuloksena seura voi tavoitella ohjelman tunnusta, Tähtimerkkiä. Tähtimerkki viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Uusia Tähtiseuroja on tällä yli 500 ja ne toimivat 41 eri lajissa. 

Tähtiseura-verkkopalvelu on uusi seuran kehittämisen tukipalvelu kaikille seuroille

Urheiluseuran kehittäminen on innostavaa tiimityötä! Olympiakomitea on avannut seurojen kehittämisen apuvälineeksi uuden digitaalisen työkalun, Tähtiseura-verkkopalvelun. Verkkopalvelu sopii kaikille seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille.

Verkkopalvelussa seura voi tehdä kehittämistyötään itsenäisesti sekä yhdessä vuorovaikutuksessa seuran oman lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Tähtiseura-verkkopalvelussa seura kehittää toimintaansa Tähtiseura-ohjelmalle määritellyiden laatutekijöiden mukaisesti. Laatutekijät, joiden kehittämisessä seura voi hyödyntää työkalua ovat: seuran urheilutoiminta, johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Verkkopalvelusta löytyvät seuratoiminnan kehittämiseen tarvittavat tehtävät ja työkalut.

Seura voi hyödyntää palvelun osa-alueita esim. seuran hallinto, vaikka seura ei tavoittelisikaan Tähtimerkkiä. Mikäli seura haluaa lähteä tavoittelemaan seuratoiminnan laatuohjelman Tähtimerkki-tunnusta itselleen, käytetään Tähtiseura-verkkopalvelun työkaluja apuna laatuasioiden todentamisessa eli auditoinnissa.

Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö on kaikille seuroille maksutonta ja se toimii myös mobiilisti. Palvelu on myös jatkuvasti kehittyvä: ensi vuonna tulossa mm. ruotsinkielinen versio sekä uusia kehittämistyötä tukevia ominaisuuksia ja työkaluja!  Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisporttia. Suomisport on urheiluyhteisön oma, laajeneva digipalvelu, joka helpottaa seurojen arkea ja tuottaa tietoa seuran toiminnasta.

Onko sinun seurasi jo Tähtiseura? Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan ja Tähtiseura-verkkopalveluun täällä >