Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja vastuullisuus

Koripalloliitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Koripalloliitto on julkaissut oman vastuullisuussuunnitelmansa.

Koripallossa käsi nostetaan virheen merkiksi – ketään ei loukata tahallaan. Väkivalta tai minkäänlainen syrjintä eivät kuulu osaksi koripalloa. Koripalloperhe on yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita omana itsenään ja erilaiset yksilöt muodostavat yhdessä koripalloyhteisön.

Koripalloliiton strategian mukaan jokaisen korisperheen toimijan tulisi pyrkiä omassa toiminnassaan olemaan niin hyvä kuin mahdollista, ”Be as good as you can be”. Tämä pätee myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen kohdalla, jossa jokainen voi omalla toiminnallaan edistää syrjimättömyyttä.

Koripalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvodokumentti kokoaa yhteen tilannekatsauksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta koripalloyhteisössä sekä konkreettisen suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi vuosille 2019-2020. 


Koripalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019-2020 >>

Koripalloliiton vastuullisuussuunnitelma 2020 >>

Koripalloliiton ympäristösuunnitelma 2022-2024 >>

Koripalloliitolla on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään, mikä tarkoittaa sitä, että minkäänlaista häirintää tai syrjintää ei suvaita ja kaikki mahdolliset tapaukset otetaan aina vakavasti. Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle dokumentti kokoaa toimintaohjeet häirintään ja syrjintään puuttumiseen sekä ohjeet kriisiviestintään. Dokumentti on kaikkien Koripalloliiton jäsenseurojen hyödynnettävissä. 

Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle (2019) >>

Ole yhteydessä: 

etoleyksin@basket.fi